Privacy policy

1. Algemeen

 

Dit is het Privacybeleid van de websites van PURO. PURO is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.puro.be
PURO leeft als Belgische vennootschap de Belgische ‘Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens’ na, alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en andere toepasselijke wetten en reglementen.

 

Uw privacy is erg belangrijk voor ons. We willen transparant zijn over welke persoonsgegevens we van u verzamelen, waarom we die verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. 


2. Persoonsgegevens die verzameld worden

 

2.1. De gegevens die u ons meedeelt

 

Wij verzamelen, verwerken en slaan alle informatie op die u ingeeft op onze websites of aanlevert op elke manier dan ook.
Op de contact pagina of in het contactformulier verzamelen we uw naam en gemeente, emailadres, telefoonnummer en uw vraag.

2.2. De gegevens die automatisch worden verzameld

 

Wanneer u onze website bezoekt of van ons een nieuwsbrief ontvangt, verzamelen we informatie aan de hand van cookies. Voor alle informatie omtrent het cookiegebruik verwijzen we u graag door naar onze Cookie policy

2.3. De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld 

 

In bepaalde gevallen ontvangen wij bepaalde persoonsgegevens via onze commerciële partners. Onze commerciële partners garanderen hierbij dat zij de desbetreffende persoonsgegevens op een legitieme manier verworven hebben en dat zij toestemming hebben om deze te delen met ons.


3. Doeleinden van de verwerking

 

3.1. Algemene doeleinden

 

Om gevolg te geven aan uw verzoeken en om u op de hoogte te houden.
Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u, bv. door het doorsturen van uw gegevens via de website of via e-mail, vraagt om van onze activiteiten, projecten, aanbiedingen, events, acties e.d.m. op de hoogte te worden gehouden. Door het achterlaten van uw gegevens op onze website of via e-mail stemt u in met het ontvangen van reclame en/of nieuwsbrieven betreffende onze projecten.


Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van uw ondubbelzinnige toestemming, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent dan wel op grond van uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

 

Om uw vragen te beantwoorden en om informatie uit te wisselen.
Als u ons telefonisch of per e-mail vragen stelt, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te beantwoorden.
Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw bedrijfsnaam, uw functie, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw correspondentie met PURO en alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt die relevant kunnen zijn om uw vraag te beantwoorden.


Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent dan wel op grond van het gerechtvaardigde belang van PURO om u te informeren over haar activiteiten.

 

Voor het technisch en functioneel management van onze website.
We verwerken persoonsgegevens voor het technisch en functioneel management van onze website, om de website te personaliseren en om ervoor te zorgen dat de website gemakkelijk te gebruiken is.


Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder bezocht, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek. Dit doen we bv. aan de hand van cookies.


Deze gegevens worden verwerkt op grond van het gerechtvaardigde belang van PURO om haar websites te verbeteren en te beschermen tegen o.a. cyberaanvallen.
Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt kunnen wij tevens statistieken op maken of enquêtes uit voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website.

 

4. Verwerkingsmethode

 

PURO verwerkt uw gegevens op een correcte wijze en neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de gegevens zonder toestemming te voorkomen. De verwerking van de gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast PURO kunnen de gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor andere met PURO verbonden vennootschappen en bepaalde met de verwerking belaste personen (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door PURO aangestelde externe partijen.

 

5. Duur van het bijhouden van de gegevens

 

Wij houden uw persoonsgegevens slechts bij zolang deze nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld zijn of indien dit vereist is wegens een contract of toepasselijke wetgeving. U kan ten allen tijde verzoeken om de gegevensverwerking op te schorten of de gegevens de verwijderen, overeenkomstig hetgeen bepaald is onder punt 5.

 

6. Uitoefenen van uw rechten
 

Eens u ons uw persoonsgegevens heeft bezorgd, ongeacht of dit actief of automatisch werd gedaan, heeft u het recht om:

  • Een verzoek tot toegang en/of verbetering van de persoonsgegevens die wij van u hebben in te dienen.
  • Een verzoek tot verwijdering of beperking van de verwerking van de persoonsgegevens in te dienen. Verwijdering of beperking is niet mogelijk indien dit nodig is voor de uitvoering van een contractuele verplichting waarbij u partij bent of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan en die op uw verzoek zijn genomen.
  • Zich te verzetten tegen een verwerking met het oog op directe marketing. Verzet is niet mogelijk indien dit nodig is voor de uitvoering van een contractuele verplichting waarbij u partij bent of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan en die op uw verzoek zijn genomen.
  • Een verzoek tot gegevensoverdracht in te dienen (dit betekent dat u verzoekt om uw gegevens over te dragen naar een andere organisatie in een machine leesbaar standaardformaat).
  • Een klacht neer te leggen bij de Toezichthoudende Autoriteit.


U kan ons steeds contacteren om uw rechten uit te oefenen. Dit kan via e-mail aan sales@puro.be

 

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

 

We hechten veel belang aan het beschermen van uw persoonsgegevens en de beveiliging en confidentialiteit ervan. We voorzien technische en organisatorische maatregelen in zo een manier dat de verwerkingen voldoen aan de eisen van nationale en Europese wetgeving en verzekeren de bescherming van uw rechten. In geen geval kan PURO aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.


PURO houdt eraan je te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die PURO niet controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden niet beheerd door PURO. PURO is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. PURO raadt u dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die u bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen in de Privacy Policy.

8. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

 

Deze Privacy Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De rechtbanken van Leuven zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy Policy.

 

9. Aanvaarding

 

We kunnen dit privacybeleid op bepaalde tijdstippen wijzigen. Alle updates en wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht na kennisgeving, die we kunnen geven op elke manier, inclusief maar niet gelimiteerd tot het posten van een hernieuwde versie van dit privacybeleid of andere kennisgeving op de website. We moedigen u aan om dit privacybeleid regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van veranderingen die een invloed kunnen hebben op u. Door uw voortgezet gebruik van de website geeft u steeds uw toestemming gebonden te zijn door deze Privacy & Cookie Policy en stemt u ermee in dat PURO uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy.

Terug
Deze website maakt gebruik van cookies De website van Puro bv gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten